A22-nätverket består av projekt i olika länder som alla är förenade i en vild och hängiven strävan att rädda mänskligheten

Vill du skänka större belopp? Kontakta oss

A22 Network – Deklaration

April 2022

Vi är den sista generationen, den sista generationen av den här världen. Vi är här i dag för att säga att vi kommer att skapa en ny värld – en värld där mänskligheten omfamnar, förlåter och älskar sig själv, för vi vill fortsätta leva. 

Vi är den sista generationen och vi kommer göra precis det som krävs för att skydda våra liv och framtida generationer. Detta är vår omistliga rättighet.

Den gamla världen dör. Vi befinner oss nu i den sista timmen, den mörkaste timmen. Vår värld förgörs mitt framför våra ögon. Vi är mitt emellan två skeden. Det vi väljer att göra nu kommer att avgöra framtiden för både denna och nästa värld.

Så vi bestämmer. Vi bestämmer att vi inte längre tänker låta oss kuvas av våra rädslor, vår förtvivlan eller vår förbittring. Vi bestämmer att vi vill kämpa för något som är större än oss själva.

Tillsammans, i gemenskap, strävar vi efter ett högre syfte – källan till vad det faktiskt innebär att vara mänsklig. Genom tiderna har detta syfte kallat på oss och med dess kraft kommer vi att stoppa de som mördar för att upprätthålla regimer som utnyttjar människor, som exploaterar naturen och som tillintetgör vår planet. Detta är den gamla världen och den kan inte fortsätta.

Vi är här i dag för att göra det tydligt: mänskligheten är bättre än att ge upp och låta sig utplånas. Vi är här för att säga att våra samhällen inte har vänt sin rygg mot kärlek och sanning; de har inte omfamnat ondska och död. Den värld vi önskar kan vi få. Den är redan inom räckhåll men vi måste sträcka oss efter den.

Vi är inte här för att bara berätta. Vi är här för att kämpa för den förändring som krävs för att vår nya värld ska bli verklighet. Vi är här för att tvinga våra regeringar att stoppa koldioxidutsläppen, inget mindre. Vi är här för att agera, inte för att prata. Vi har en plan

Vi engagerar människor i våra många nationer och kulturer. Grupper kommer att leda projekt. Projekt kommer att ställa krav på sina regeringar. Vi sträcker ut en hand till den som är villig att ta den för att tillsammans skapa denna nya värld. Om vi förvägras den förändring vi kräver, kommer vi att störa samhället, vecka efter vecka, precis som de som kämpade innan oss gjorde många gånger, i kampen för mänskliga rättigheter.

Vi talar direkt till människor och engagerar i hundratals öppna möten.

Vi åtar oss att göra civilt motstånd.

Detta är vårt ansvar. Våra rättigheter behöver försvaras av våra skyldigheter. Det är det som krävs för att vi på riktigt ska få behålla rätten till våra liv. Och tills vi alla är fria, är ingen av oss fri. Vi ger inte upp förrän vi lever i ett rättvist samhälle. Vi vägrar gå i fällan att hata den andre – den andre är en del av oss alla. Våra händer håller inga vapen och våra hjärtan är öppna.

Vi är mänskligheten som tror på mänskligheten självt. Vi är demokratin.

Vi är vänliga och fredliga. Vi representerar omtänksamhet och frihet. Vi vågar se sanningen för vad den är och accepterar följderna av vårt agerande.

Låt det komma, för så länge vi kan andas kommer vi inte att sluta att kämpa. Detta är nu våra liv.

Vi är den sista generationen och vi kommer göra allt vi kan för att rädda oss alla.

Världen som vi känner den måste förändras. Därför måste vi också förändras med den.

A22 Network

We are the Last Generation. We will do whatever it takes. To protect our generation and all future generations. As is our inalienable right.

A22 Network's recruitment, training, and capacity building are funded by Climate Emergency Fund.

Connect